องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


"จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน"


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.จอส.พระราชทาน) เดินทางมาดูการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินการ"จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมกิจกรรมที่ 2 ขุดแหล่งน้ำเดิม/กำจัดวัชพืช สระน้ำโรงเรียนดอนผวา

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11