องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตั้งจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 ณ วัดสีสุก ม.8 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
#จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
#ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
#7วันแห่งความปลอดภัย

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28