องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 7 บ้านเปลาะปลอ


โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นาย วีระยุทธ ก้อนพิมาย หมู่ที่ 7 บ้านเปลาะปลอ ตำบลดอนชมพู โดยการจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างบ้าน ที่มีโครงสร้างเดิมอยู่แล้ว จำนวน 40,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณสนุบสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา🏠🔨🚪

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11