องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจกรรมโครงการดังนี้
 
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมให้กับเด็กเยาวชน ในการสอบประเมินความรู้
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน นักเรียน ในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคในการทำข้อสอบ
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนชมพู
 
สถานที่ดำเนินการ ณ  โรงเรียนบ้านศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี)  
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11