องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู


  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของประชาชน  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูจึงจัดสถานที่ให้บริการประชาชนเพื่อศึกษา ค้นคว้า ความรู้
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11