องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


โครงการตลาดประชารัฐ


#ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ  โครงการตลาดประชารัฐบูรณาการโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วม โครงการอันนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป
อำเภอโนนสูง จะจัดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสูง #ฝากแชร์ด้วยค่ะ #ข่าวประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู #ดอนชมพู #อำเภอโนนสูง
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11