องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรืองอื่นๆ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :