องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556


    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :