องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2556

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2556

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :