องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :