องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


มาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :