องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :