องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายจาดแยกถนนมิตรภาพหน้า รพ.สต.ดอนชมพู เข้าไปในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายจาดแยกถนนมิตรภาพหน้า รพ.สต.ดอนชมพู เข้าไปในหมู่บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :