องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนจัดจ้างงานปรับปรุงช่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางนม.ถ.๙๘-๐๓๐ สายสี่แยกกลางหมู่บ้านมะระ ถึงสายไปทางถนนลาดยางศาลตาปู หมู่ที่ ๓ บ้านมะระ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนจัดจ้างงานปรับปรุงช่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางนม.ถ.๙๘-๐๓๐ สายสี่แยกกลางหมู่บ้านมะระ ถึงสายไปทางถนนลาดยางศาลตาปู หมู่ที่ ๓ บ้านมะระ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :