องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :