องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :