องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :