องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :