องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 26 มี.ค. 2567 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 9 พ.ย. 2566 ]7
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 20 มิ.ย. 2566 ]8
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2566 ]7
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 1 มี.ค. 2565 ]137
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 ก.ย. 2564 ]63
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2563 ]132
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 20 เม.ย. 2563 ]129
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]129
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 18 มิ.ย. 2562 ]130
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]133
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โครงการ 1 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]125
13 ประกาศใช้แผน 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]181
14 แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (2560 - 2562) [ 30 พ.ย. 542 ]126