องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย [ 3 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 เม.ย. 2567 ]4
3 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 3 เม.ย. 2567 ]3
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจัดเก้บรายได้และพัสดุ [ 6 ต.ค. 2565 ]6
5 คู่มือการปฏิบัติงานเด็กแรกเกิด [ 18 มิ.ย. 2563 ]130
6 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 18 มิ.ย. 2563 ]127
7 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]121
8 ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย [ 12 มิ.ย. 2563 ]125
9 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 12 มิ.ย. 2563 ]114
10 ความหมาย 5 ส [ 9 มิ.ย. 2563 ]118
11 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 มิ.ย. 2563 ]108
12 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 4 มิ.ย. 2563 ]131
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 2 มิ.ย. 2563 ]173
14 คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC สำหรับ อปท. [ 18 พ.ค. 2563 ]122
15 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]120
16 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ม.ค. 2563 ]121
17 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ อบต.ดอนชมพู [ 29 ต.ค. 2562 ]115
18 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2562 ]122