องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]70
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 [ 20 ก.ย. 2565 ]28
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]119
4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]113
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]116
6 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]126
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]116
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง มาตราป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มิ.ย. 2562 ]171
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 14 มี.ค. 2562 ]117
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) [ 4 พ.ค. 2560 ]163
11 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]119
12 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 24 ก.พ. 2560 ]117