องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]7
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]81
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 [ 20 ก.ย. 2565 ]49
4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]127
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]120
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]124
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 12 มิ.ย. 2562 ]133
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]126
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เรื่อง มาตราป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มิ.ย. 2562 ]181
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 14 มี.ค. 2562 ]124
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) [ 4 พ.ค. 2560 ]170
12 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]125
13 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู [ 24 ก.พ. 2560 ]126