องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อค้นหาสารเคมีตกค้างจากการทำเกษตร ปีงบประมาณ 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]122
2 รายงานผลการอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 20 ส.ค. 2557 ]158
3 โครงการจิตอาสาเติมใจคลายทุกข์ [ 30 ก.ค. 2557 ]168
4 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดอนชมพู อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรม โรงเรียนต้นแบบนักรียนไทยสุขภาพดี [ 23 มิ.ย. 2557 ]172
5 สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. ดอนชมพู [ 24 ม.ค. 2557 ]235