องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]56
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]57
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]68
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]81
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]73
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]92
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]102
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]103
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]130
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]131
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]126
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 19 ม.ค. 2565 ]128
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]121
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]129
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]120
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]126
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]132
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]121
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]127
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]117
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]129
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]119
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]155
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]136
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]123
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]106
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]116
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 2 ต.ค. 2563 ]104
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]108
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]141
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]115
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 7 ก.ค. 2563 ]115
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]113
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]109
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]114
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 3 เม.ย. 2563 ]103
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]109
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]108
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]104
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ก.พ. 2563 ]108
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]96
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]101
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]100
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]116
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]101
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]103
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]106
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]96
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]101
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]104
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]104
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]94
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]104
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]95
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]91
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]105
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]101
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]101
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]141
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]98
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]105
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]101
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]101
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 24 ม.ค. 2561 ]98
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]99
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]102
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]103
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]95
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]104
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]100
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 21 มิ.ย. 2560 ]98
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 [ 22 พ.ค. 2560 ]99
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 24 เม.ย. 2560 ]103
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]99
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 23 ม.ค. 2560 ]100
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 21 ธ.ค. 2559 ]99
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 21 พ.ย. 2559 ]101
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]101
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]100
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]98
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]107
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 20 มิ.ย. 2559 ]96
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]103
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]99
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]100
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 [ 15 ก.พ. 2559 ]104
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 12 ม.ค. 2559 ]94
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]108
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]107
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558 [ 12 ต.ค. 2558 ]96
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 [ 12 ต.ค. 2558 ]103
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 22 ก.ย. 2558 ]100
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]95
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]106
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]100
96 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 19 มิ.ย. 2558 ]98
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 [ 14 พ.ค. 2558 ]102
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]102
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]106
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 13 มี.ค. 2558 ]102
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]104
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 [ 19 ม.ค. 2558 ]107
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 16 ม.ค. 2558 ]103
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]104
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 13 พ.ย. 2557 ]107
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]106
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]106
108 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 3 ก.ย. 2557 ]106
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]111
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 2 ก.ค. 2557 ]111
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 [ 2 ก.ค. 2557 ]110
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 10 มิ.ย. 2557 ]107
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 9 พ.ค. 2557 ]108
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]106
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]103
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]108
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 10 มี.ค. 2557 ]109
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]111
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 [ 15 ม.ค. 2557 ]106
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 15 ม.ค. 2557 ]107
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 13 ธ.ค. 2556 ]105
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 19 พ.ย. 2556 ]107
123 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2556 [ 4 ต.ค. 2556 ]105
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 4 ก.ย. 2556 ]94
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 5 ส.ค. 2556 ]108
126 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]103
127 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 3 พ.ค. 2556 ]112
128 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 3 เม.ย. 2556 ]110
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 [ 4 มี.ค. 2556 ]108
130 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 5 ก.พ. 2556 ]115
131 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 4 ม.ค. 2556 ]107
132 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 3 ธ.ค. 2555 ]109
133 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]106
134 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ก.ย. 2555 ]109
135 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 15 ส.ค. 2555 ]108
136 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2555 [ 12 ก.ค. 2555 ]105
137 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [ 12 มิ.ย. 2555 ]109
138 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2555 [ 17 พ.ค. 2555 ]112
139 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2555 [ 13 เม.ย. 2555 ]114
140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 [ 16 มี.ค. 2555 ]111
141 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2555 [ 14 ก.พ. 2555 ]114
142 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2554 [ 13 ม.ค. 2555 ]110
143 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 14 ธ.ค. 2554 ]110
144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2554 [ 15 พ.ย. 2554 ]111
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]108
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]105
147 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]103