องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม
               การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
4
แห่ง
โรงเรียนมัธยม
1
แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา
-
แห่ง
โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง
-
แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
-
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
แห่ง
 
               สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์
8
แห่ง
มัสยิด
-
แห่ง
ศาลเจ้า
-
แห่ง
โบสถ์
-
แห่ง
 
               สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ - เตียง
-
แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน
1
แห่ง
สถานพยาบาลของเอกชน
-
แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
-
แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    
 
               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ
1
แห่ง
สถานีดับเพลิง
-
แห่ง