องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พริกแกงแม่จะรวย

พริกแกงดอนชมพู โขลกถึงเครื่อง คัดสรรเรื่องวัตถุดิบ
กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนชมพูพัฒนา ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-725-3134
 

ปลาส๋มเด๋อ
ปลาส้มไร้ก้าง

กลุ่มสัมมาชีพบ้านดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 081-457-2052 , 085-306-3650