วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2567 ประจำเดือน มิถุนายน ณ วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนศรีสุขวิทยา