วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างถนนกลางบ้านไปทางบ้านนางเทา สันกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ๒ ถัง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตพบลดอนชมพู (บ้านสระพรวน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบริการรถบรรทุกท้ายลาด จำนวน ๑ งาน (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง