วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของเขตโรงเรียนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน ๔ แห่ง
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญส่ง เนื้อนา ไปทางสามแยกบ้านนายสายชล กลุ่มกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ 1
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบึงสำโรง เชื่อมต่อระหว่างตำบลบิง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ 10
7  ต.ค. 2562
วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มและคลอรีน
7  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบุญส่ง เนื้อนา ไปทางสามแยกบ้านนายสายชล กลุ่มกลาง บ้านดอนชมพูหมู่ 1
7  ต.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ของเขตโรงเรียนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง
3  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารอำเภอโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง