วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถชุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตผ ๖๒๓๘๑ นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากถนนลาดยางบ้านดอนชมพูพัฒนา ไปทางเหมืองเชื่อมถนนบ้านแสนสุข-เปลาะปลอ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากแยกนางวิรัตน์ มามะเริง ไปทางถนนคอนกรีตไปทางถนนคอนกรีตทางไปบ้านสำโรง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมดินที่สาธารณะประโยชน์ (ทางด้านทิศใต้) บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง