วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ)
22  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๗๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๗๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดทำขาตั้งไม้เสาธงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง