วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID -19 (รอบที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องดับเพลิง เป็นถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางวิภา กุนอก ไปทางบ้านนายสมาน ปุ๊กกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง