วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศีกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุทำโครงป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้งโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายหน่วยเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศ โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
เช่าสถานที่ เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง