วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2567
จ้างจ้างทำป้ายงานวันข้าวอำเภอโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
เช่าเต้นท์ จำนวน ๒ หลังโครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า จ้างเหมารถแห่พร้อมตกแต่ง โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำหุ่นฟาง โครงการวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำเมล็ดข้าวจำลอง โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับปฎิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง