วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ไปทางฝายน้ำล้นบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง