วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองลำเชียงไกร ไปทางสะพานข้ามลำเชียงไกร จำนวน ๒ ช่วงบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากข้างโรงเรียนดอนชมพู ไปทางถนนเชื่อมบ้านดอนตะแบง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายจากปากทางเข้าไปทางบ้านนางขำ เงินโพธิ์ เชื่อมต่อถึงหน้าวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากแยกนานางสำราญ คำกลาง ไปทางทำนบพุดซา บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)