วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ช่วงปิดภาคเรียน ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารอำเภอโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง ( อาหารจระเข้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำคอนกรีต บึงตะกุดเวียน บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางเรต วิไล บ้านเมืองที หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)