วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถบบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่าง แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกมองข้างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้ออะไหล่สำหรับรถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตฆ6381 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง