วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อสารส้ม จำนวน 36,000 กิโลกรัม และคลอรีนาจำนวน 36 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสม ไกรกลาง ถึงสามแยกบ้านนายคนึง ไทยกลาง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายต่อจากบ้านนางแม้น จองทองหลางไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างถนนกลางบ้านไปทางบ้านนางเทา สันกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ๒ ถัง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง