วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ของเขตโรงเรียนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จำนวน 4 แห่ง
3  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารอำเภอโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนนเดิมบ้านนางละอองดาว ไปทางสวนนายเมือง แก้วสุข บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังป้ายโรงเรียนศรีสุขวิทยา ไปทางบ้านนางสุวรรณ์ จูงกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง