วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อของรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนายยิน ฤทธิ์กลาง ไปทางบ้านเพชร เชื่อมต่อตำบลบิง (ต่อจากถนนเดิม) บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางบ้านดอนรี บ้านดอนรี หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ)
22  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๗๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๗๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง