วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาสายจากแยหบ้านเปลาะปลอถึงบ้านนายประเสริฐ ยันกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๔ สถานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อต้นไม้ (แผนงานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านนาย โรจนศักดิ์ ปลั่งกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้านผู้ใหญ่นพดล ภูเด่นไสยและหน้าบ้านพักกาสะลอง บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฒ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง