วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ซื้อโต๊ะกินข้า่วเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางนกแก้ว กระจัดกลาง ไปทางทิศเหนือไปทางกระท่อมนายบรรพต ชูสันเทียะ บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการ (ช่วงที่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคุ้มโนนนางออมไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลสถานีสูบน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ และสถานีสูบน้ำบ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อจอรับภาพ ขนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง