วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างชุดเครื่องเสียงจำนวน ๑ ชุด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายตุ่น สีสูงเนินไปทางสามแยกหนองนาบ้านสระพรวน บ้านมะระ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายเรศ แก้วด่านกลาง ไปทางลานตากข้าวหนองช่องแมว บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2565
ซื้อถังพลาสติก ขนาด ๑๒ แกลลอน โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปลียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง