องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา