องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานการประชุมผลการดำเนินงาน
รายงานการอบรมของข้าราชการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ประกาศสภาท้องถิ่น
โรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงอายุ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิ...
       #การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู#ฟุตบอลกระชับมิตร ครู -บุคลากร ศูนย์ฯบิงชมพู และ ทีม อบต.บิงร่วมกับ อบต.ดอนชมพู#เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชั...
  โครงการตลาดประชารัฐ
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เปิดรับลงทะเบียนเบี้ย...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรม "ร้อยปีธงช...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการรับมอบพันธ์...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการปรับสภาพแวด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เข้าร่วมโครงการตรวจเย...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการจัดท...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการจิตอ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการปล่อ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.