องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานการประชุมผลการดำเนินงาน
รายงานการอบรมของข้าราชการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ประกาศสภาท้องถิ่น
โรงเรียนสร้างสรรค์ สร้างสุขผู้สูงอายุ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
[ ดูทั้งหมด ]
 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอบต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 183 คน
ปีนี้ 11564 คน
ทั้งหมด 25634 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่...
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดโครงการประกวดชมรม ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประช...
  โครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยในการ...
  กิจกรรมผู้ว่าพาปั่นครั้งที่ 22 ในเขตอำเภอโนนสูง วั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ลงพื้นที่พ่นหมอกควันต...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู สมัยสามัญ สม...
  โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเก...
  บริษัทโซล่าเพาเวอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมโครงการสัปด...
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.